Barion Pixel

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI 

Adatkezelő megnevezése: ZETTA Kft. (továbbiakban Adatkezelő) 

Adatkezelő címe: 1063 Budapest Rózsa u. 98. I./11. 

Adatkezelő e-mailcíme: info@babfotel.hu 

Adatkezelő telefon száma: 06-30/913-60-72 

Adatkezelő honlapja: http://www.babfotel.hu     

 

AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK CÉLJA, JOGALAPJA, JOGSZABÁLYI HÁTTERE, KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA  

 

MEGRENDELÉSSEL, AJÁNLATKÉRÉSSEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Az adatkezelés célja:  

A megrendelő, vagy ajánlat kérő ügyfelek termék vásárlásának, babzsák fotel bérlésének lehetővé tétele, korrekt, személyre szóló kiszolgálása, informálása, segítése, továbbá garanciális igényeik kielégítése. A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése.  

Az adatkezelés jogalapja: 

 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 
 • Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 
 • Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

Az adatkezelés jogszabályi háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései adják.  

A kezelt személyes adatok köre: 

Név, cím, (cég esetén: cégnév, székhely, kapcsolattartó ügyintéző neve, adószám) telefonszám, 

e-mail cím, a regisztrációhoz használt felhasználónév, jelszó, a vásárolt, vagy bérelt termék jellemzőit, vásárlás időpontját, szállítási nevet, címet, telefonszámot, számlázási nevet, címet, fizetés módját. 

Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számlákat az SZTV. 169. § (2) bekezdése alapján a számlák kiállításától kezdődő 8 évig meg kell őrizni. Amennyiben az érintett ezen időtartamon belül kérné a személyes adatai törlését, úgy a törlési kötelezettség alól kivételt képeznek a számla kiállításához használt adatok, melyet az Adatkezlő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján köteles 8 évig megőrízni. 

 

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS 

Az adatkezelés célja:  

A megvásárolt és a bérbe vett babzsákok és egyéb termékek kiszállítása a Megrendelő igényeihez alkalmazkodva, a megállapodásnak megfelelő áruszállító partner közreműködésével. 

Az adatkezelés jogalapja: 

 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, 
 • Az adatkezelés a szerződés megkötését követően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 
 • Az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
 • és/vagy az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés jogszabályi háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései adják.  

A kezelt személyes adatok köre: 

Név, (cég esetén: cégnév, székhely, kapcsolattartó ügyintéző neve, adószám) telefonszám, e-mail cím, a vásárolt, vagy bérelt termék jellemzőit, vásárlás időpontját, szállítási nevet, címet, telefonszámot, számlázási nevet, címet, fizetés módját. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő az adatokat a megrendel áru kiszállításáig, a bérbevétel esetén, a bérbe vett termékek hiánytalan, ellenőrzött állapotban történő visszaszállításáig kezeli. 

 

A REGISZTRÁCIÓHOZ SZÜKSÉGES ADATKEZELÉS 

Az adatkezelés célja:  

A leendő és a meglévő ügyfelek korrekt, személyre szóló kiszolgálása, informálása, segítése, döntésük megkönnyítése. Ügyfél kapcsolat fejlesztése. Megrendelés, bérlés esetén a döntéstől a megvalósulásáig tartó folyamat egyszerűsítése, lerövidítése. Visszatérő ügyfelek kitüntetett figyelmet érdemlő kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: 

 • Az érintett hozzájárulása  
 • Az adatkezelő és az érintett jogos érdeke 
 • Az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

Az adatkezelés jogszabályi háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései adják.  

A kezelt személyes adatok köre: 

A regisztrációhoz használt felhasználónév, jelszó, név, cím, (cég esetén: cégnév, székhely, kapcsolattartó ügyintéző neve, adószám) telefonszám, e-mail cím, a vásárolt, vagy bérelt termék jellemzőit, vásárlás időpontját, szállítási nevet, címettelefonszámot, számlázási nevet, címet,  

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig és/vagy a felek jogos érdekének megszűnéséig. 

 

HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

Az adatkezelés célja:  

A hírlevélre feliratkozott ügyfelek értékes, érdekes és hasznos információkkal való ellátása. Termék újdonságokról, akciókról, költségtakarékos megoldásokról, egy-egy termék sokoldalú felhasználási lehetőségeiről tájékoztatás. 

Az adatkezelés jogalapja: 

 • Az érintett hozzájárulása
 • Az érintett, vagy az Adatkezelő fontos érdeke 

Az adatkezelés jogszabályi háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII.törvény (Grtv.) rendelkezései adják.  

A kezelt személyes adatok köre: 

Név, cím, (cég esetén: cégnév, székhely, kapcsolattartó ügyintéző neve,) telefonszám, e-mail cím.  

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az Adatkezelő fontos érdekének megszűnéséig. 

 

REKLÁMMAL, PROMÓCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Az adatkezelés célja:  

Reklám és promóció fogadására feliratkozott ügyfelek részére az Adatkezelő és más gazdasági társaságok promóciós, reklám anyagainak továbbítása, informálása.  

Az adatkezelés jogalapja: 

 • Az érintett hozzájárulása 

Az adatkezelés jogszabályi háttere: 

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII.törvény (Grtv.) rendelkezései adják.  

A kezelt személyes adatok köre: 

Név, cím, (cég esetén: cégnév, székhely, kapcsolattartó ügyintéző neve,) telefonszám, e-mail cím.  

Az adatkezelés időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

 

TOVÁBBI ADATKEZELÉSEK 

Az Adatkezelő amennyiben további adatkezelést kíván végezni, abban azesetben előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés célja, jogalapja, jogszabályi háttere, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama). 

Az Adatkezelőnek a hatóságok, szervezetek törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit mindenkor teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adat-továbbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet, amelynek tartalmáról – kérésre – az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatást a törvény kizárja. 

 

ANALITIKA, COOKIE-K 

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a felhasználókat, ügyfeleket, hogy a babfotel.hu honlap, a weboldal követésére, analitikai eszközt, cookie-t használ. Az eszköz egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, hogyan használják a látogatók az internetes oldalunkat.  

A rendszer az érintett tudomására hozása mellett hozza létre a cookie-t azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat. A rögzített adatok a weboldalt meglátogató felhasználó személyével kapcsolatba nem hozható adatok. A cookie segít nekünk a felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozásában. Az Adatkezelő cookie segítségével személyes adatokat nem gyűjt. 

A weboldal felhasználóinak lehetőségük van a fogadott cookie-t kitörölni. Tekintettel arra, hogy minden böngésző eltérő, a felhasználók az adott böngésző eszköztárának segítségével törölhetik a fogadott cookiet. Amennyiben adott felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-t, előfordulhat, hogy weboldalunkon bizonyos tulajdonságokat, funkciókat nem tud majd használni. 

 

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBE VÉTELE ÉS AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉG

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁRA IRÁNYULÓ ADATFELDOLGOZÁS 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Zetta Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2112 Veresegyház, Találkozók útja 21. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06309136072 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@babfotel.hu 

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. 

 

AZ ÁRUSZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.  

Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-82-00 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu 

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az adatfeldolgozó a szállítási nevet, címet, telefonszámot a megrendelt áru kiszállításáig illetve a kiszállításhoz kapcsolódó adminisztráció lezárásáig kezelheti, majd ezt követően haladéktalanul törli.  

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: DPD Hungária Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1158 Budapest Késmárk u. 14. B. ép. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/501-62-00 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: dpd@dpd.hu 

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az adatfeldolgozó a szállítási nevet, címet, telefonszámot a megrendelt áru kiszállításáig illetve a kiszállításhoz kapcsolódó adminisztráció lezárásáig kezelheti, majd ezt követően haladéktalanul törli. 

 

KÖNYVELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Az adatfeldolgozó megnevezése: BB Magic Bt.  

Az adatfeldolgozó székhelye: 2112 Veresegyház, Ráday utca 37. A. ép. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06704287788 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: bbmagicbt@gmail.com 

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó a dokumentumban érintett nevét, számlázási címét, adószámát a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a SZTV. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. 

 

HÍRLEVÉL ÉS PROMÓCIÓ KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Zetta Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2112 Veresegyház, Találkozók útja 21. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06309136072 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@babfotel.hu 

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a hírlevél, valamint a promóciós anyagot küldő rendszer üzemeltetésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét, e-mail címét a küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.  

 

GDPR ADATNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG 

Az adatfeldolgozó megnevezése: Zetta Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 2112 Veresegyház, Találkozók útja 21. 

Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06309136072 

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@babfotel.hu 

Az adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik az Infotv. által előírt nyilvántartások előállításában. Úgy mint Adatkezelési nyilvántartás, Adattovábbítási nyilvántartás, Adatkezelés megszüntetéséről nyilvántartás, Adatvédelmi incidensről szóló nyilvántartás. Ennek során az adatfeldolgozó – szükség szerint – az összes személyes adatot kezelheti.  

 

ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az Adatkezelő, ügyfelei személyes adatait, kizárólag törvényes, jogi kötelezettség alapján továbbítja harmadik személy, jogi személy, vagy hatóság részére. 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy ügyfelei személyes adatait megvédje a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Adatkezelő, alkalmazottjainak és bedolgozó partnereinek körültekintő kiválasztásával, oktatásával és folyamatos ellenőrzésével gondoskodik ügyfelei személyes adatainak védelméről, biztonságáról. 

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ÜGYFELET MEGILLETŐ JOGOK  

Az adatkezelés időtartamán belül az ügyfelet megilleti: 

 • a tájékoztatáshoz való jog, 
 • az adatok helyesbítéséhez való jog, 
 • az adatok törléséhez való jog 
 • az adatok zárolásához való jog, 
 • a tiltakozás joga. 

Az ügyfél az adatkezelés időtartamán belül – írásban, aláírásával hitelesítve kezdeményezve – tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, írásban köteles tájékoztatni a kérelmezőt. 

Az ügyfél az adatkezelés időtartamán belül – írásban, aláírásával hitelesítve kezdeményezve – 

kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, írásban köteles tájékoztatni a kérelmezőt a helyesbítésről. 

Az ügyfélnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására. (Pl. számlázással összefüggésben) 

Az ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatát, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az a körülmény, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az ügyfél tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen – kivéve a kötelező adatkezelés és az Infotv. 6. § (5) bekezdés esetét. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz. A döntésről az ügyfelet írásban értesíti. 

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Amennyiben az ügyfél szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezés, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében egyeztetést kezdeményezhet az Adatkezelővel. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (levelezési cím: 1530 Budapest Pf. 5., e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu., majd pedig bírósághoz fordulhat. 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 

Az Adatkezelő  fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztató módosítsa. Az ügyfél a honlap módosítás hatályba lépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.