Felhasználási feltételek

PDF letöltés
Nyomtatás
Felhasználási feltételek

KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN A WEBPORTÁLPAL KAPCSOLATOS, ANNAK HASZNÁLATÁRA IRÁNYADÓ SZABÁLYOKAT ÉS FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓT, AMELY RÉSZLETES INFORMÁCIÓVAL SZOLGÁL ÖNNEK ARRA VONATKOZÓAN, HOGY AZ WEBPORTÁLON KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS INFORMÁCIÓKAT MILYEN MÓDON ILLETVE FELTÉTELEK MELLETT HASZNÁLHATJA FEL.

Jelen webportál tartalmának és szolgáltatásai használati jogának tulajdonosa a Creamotiv Kft. (továbbiakban Tulajdonos) tájékoztatja Önt, hogy a babfotel.hu domain név alatt található webportál böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A webportál tartalmának felhasználása illetve védelme

A Tulajdonos felhívja szíves figyelmét arra, hogy a webportálon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák, illetve a webportál Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak, az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Tulajdonos jogosult.

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a webportál tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Tulajdonos hozzájárulása esetén a webportálon megjelelő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák csak abban az esetben használhatók fel, ha minden egyes másolaton forrásként megjelenik a webportál címe, a Tulajdonos neve, valamint a Tulajdonost megillető - szerzői jogi védelemre utaló - Š jelzés, feltéve továbbá, hogy az említett felhasználás csak ismeretterjesztés céljából történik és az sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem szolgálja és az adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák módosítás nélkül kerülnek felhasználásra.

Tekintettel arra, hogy webportál tartalmának kialakítása illetve elrendezése a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint külön védelem alatt is áll, az sem részben sem egészben nem másolható le kivéve, ha erre Ön a webportálon kifejezetten engedélyt kap. Ebben az esetben a Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy - saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében - Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

Védjegyek oltalma

A Tulajdonos nevének, valamint egyes termékeinek, szolgáltatásainak elnevezése a védjegyekekről szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt állhat, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult. Webportálon az egyes termékek védelmére az azok elnevezése mellett látható "Ž" szimbólum utal. A Tulajdonos védjegyeinek bármilyen jellegű felhasználásától, az azzal való visszaéléstől, illetve bármiféle, a fentiekben említetthez hasonló vagy azzal összetéveszthető márkanév, kereskedelmi név vagy logó használatától vagy ezek közvetlen vagy közvetett magyarországi bejegyeztetésére vonatkozó kérelem benyújtásától Ön tartózkodni köteles. A webportálon szereplő egyéb védjegyek, márkanevek és logók a fentiekkel megegyező védelem alatt állnak, vonatkozó jogaikkal a tulajdonosaik rendelkeznek.

Felelősség a webportál tartalmáért

A Tulajdonos webportáljának tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő.

A webportálon megjelenő adatokat és információkat a Tulajdonos törekszik a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek a webportálra. Tekintettel arra, hogy a webportálon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Tulajdonos nem vállal felelősséget a webportálon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

Előfordulhat, hogy a webportálon a Tulajdonos akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a Tulajdonos semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a webportálon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy webportáljának tartalmait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a webportál tartalmaihoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. A webportál, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a webportál használatára alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért, költségért, veszteségért való felelősséget - beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is - a Tulajdonos kifejezetten kizárja.

A Tulajdonos egyes esetekben a webportálon különféle akciókat hirdethet meg, melyek feltételeit a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezéseit is szem előtt tartva igyekszik minden részletre kiterjedően ismertetni. Ugyanakkor az akció feltételeinek terjedelme, vagy területileg eltérő feltételei szükségessé tehetik azt, hogy webportálon csak az akció főbb feltételeit tünteti fel. Ilyen esetekben - tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – a webportálon a Tulajdonos felkéri Önt, hogy az akció részletes feltételeiről az ott megadott elérhetőségeken szíveskedjék tájékozódni. A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy bármely meghirdetett akció feltételeit minden előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy módosítsa, illetve az akciót megszüntesse azzal a kikötéssel, hogy erről webportálon természetesen haladéktalanul tájékoztatja Önt.

Szolgáltatások használata

A webportálon keresztül elérhető valamennyi szolgáltatás, vagy az onnan letölthető dokumentumok, szoftverek használati vagy szerzői jogának tulajdonosai a Tulajdonos és/vagy a Tulajdonos partnerei. A dokumentumok és szoftverek, illetve szolgáltatások használatát külön-külön megfelelő felhasználói szerződés határozhatja meg. A megfelelő felhasználói szerződés tartalmának elolvasása és annak elfogadása előtt a dokumentumok, szoftverek letöltése vagy telepítése, illetve a szolgáltatások igénybevétele egyaránt tilos. A DOKUMENTUMOK, SZOFTVEREK, ILLETVE SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMILYEN, A VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSBEN FOGLALTAKTÓL ELÉRŐ FELHASZNÁLÁSA NEM MEGENGEDETT.

Hivatkozások más weboldalakra

A Tulajdonos webportáljáról más weboldalakra való csatlakozás lehetőségének célja kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. Amikor Ön a webportálon található hivatkozás segítségével más weboldalra csatlakozik, a jelen weboldalat el fogja hagyni. A Tulajdonos ezen kapcsolódó weboldalak egyikét sem ellenőrzi, és kizárja a felelősségét ezen weboldalakért vagy ezek tartalmaiért. A Tulajdonos webportáljához kapcsolódó valamennyi más weboldalra való belépés az Ön kizárólagos felelősségére történik.

Továbbá a Tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetové tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Tulajdonos webportáljának tartalmai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

Bejelentés a szerzői jog megsértésének észlelése esetén

Kérjük, hogy amennyiben a Tulajdonos szerzői jogainak megsértését észleli, azt a Tulajdonos elérhetőségein jelentse be. Ez a webportál egyedileg kialakított szoftvereket, illetve szolgáltatásokat tartalmazhat, melynek tulajdonosa a Creamotiv Kft. A birtoklásukhoz, használatukhoz, vagy másolásukhoz érvényes és hatályos vonatkozó szerződés szükséges a Creamotiv Kft-vel. A kereskedelmi szoftvereket, illetve szolgáltatásokat, valamint azok dokumentációit, elemeit, műszaki adatait a magyar és nemzetközi jog vonatkozó rendelkezései védik.

Irányadó jog

A Tulajdonos webportáljának egyes weboldalai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a webportálon publikált mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a webportálon közölt további feltételekre (beleértve a webportálon kínált szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.